Tìm kiếm

23 tháng 11, 2020

Tiện ích tiếng Việt trên Word. Đổi kiểu chữ HOA, thường, viết hoa đầu từ. Đổi bảng mã Font chữ tiếng Việt. Tạo mục lục

 

Đây là một add-in cho phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word. Tiện tích tổng hợn các chức năng:

+ Đổi bảng mã font chữ tiếng Việt trên Word

+ Đổi kiểu chữ HOA thường trên Word.

+ Tiện ích liên quan đến các phép toán trên Word

+ Tiện ích liên quan đến đoạn văn trên Word (ẩn và hiện một đoạnvăn, di chuyển nhanh một đoạn văn)

+ Chia màn hình Word thành hai phần

+ Cài đặt tự động lưu trên Word

+ Chuyển đổi qua lại thước Inches và Centimet

+ Tạo mục lục cho tài liệu văn bản một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

 Đọc số thành chữ trên Word

 

Đây là một tiện ích rất hay, nhỏ gọn và miễn phí của tác giả Nguyễn Ngọc Đức dành cho những người thường xuyên sử phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để soạn thảo văn bản.

>>Xem thêm: Hướng dẫn kích hoạt sử dụng Add in Tiện tích tiếng Việt trên Word khi tiện ích không sử dụng được

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

 

Mở file setup_taomucluc.exe để cài đặt.

 

Chọn Iaccept agreetment à nhấn nút Next để tiếp tục.

  

Nhấn nút Next để tiếp tục.

 

Nhấn nút Install để tiếp tục.

 

Chờ để chương trình tiến hành cài đặt

 

Nhấn nút Next để tiếp tục.

  

Nhấn nút Finish để kết thúc.


Mở phần mềm Word để cài đặt Menu Chèn mục lục tự động.

 


Vào Menu File chọn Option.

 

Chọn Customize Ribbon để tiếp tục.

 

Chọn Import/Export chọn Import Customization file.

 

Vào Ổ đia C: đến C:\NND chọn thư mục NND. Chọn file Word Customizations.exportedUI Ổ đia C: và nhấn nút Open để kích hoạt menu Chèn Tiện ích

 

Chọn nút Yes để tiếp tục.


Chọn nút OK để kích hoạt menu Chèn mục lục tự động

Menu Tiện ích được kích hoạt.

2. Hướng dẫn sử dụng.

 

 

Bây giờ bạn có thể sử dụng các công cụ có ngay trên menu.

 

Công cụ điều chỉnh Chèn mục lục


Công cụ đổi bảng mã

 

Xem Hướng dẫn bằng hình ảnh hoặc Video


>>Xem thêm: Hướng dẫn kích hoạt sử dụng Add in Tiện tích tiếng Việt trên Word khi tiện ích không sử dụng được


Tiện ích được tự động kích hoạt khi khởi động Word, tuy nhiên một số trường hợp sẽ sử dụng không được và có cảnh báo sau:


Cảnh báo tiện tích chưa được kích hoạt


Khi đó bạn cần kích hoạt ứng dụng bằng cách sau:

 

Nháy nút ở trên để kích hoạt tiện ích.

 Không có nhận xét nào:
Write Nhận xét

Xem nhiều nhất